Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Lên đường.

Vào năm 2008, đang lo giúp người bạn trang trí nhà thì có người bạn ngoài Bắc gọi vào và bảo ra ngay nhé...
Thế là khăn gói quả mướp lên đường, nhưng ra đó là nghĩ phải mang đồ nghề theo, thế là đóng kiện 16 tấm "toan" gửi tàu hoả ra. Thực ra ra đó cũng đi làm kiếm xu và thuê một chỗ tối tối về ngồi vẽ... vèo cái mọi việc đã xong và thời gian ở ngoài đó cũng... hết. bù lại nhìn cả mười mấy tấm, cái đẹp cái chưa ưng nhưng chả có máu làm việc thì không thể có được chúng, và từ đó chúng đã tham gia nhiều cuộc chơi cùng với các hoạ sĩ khác.


Bóng đổ 2

Bóng đổ 1

Góc quận 4

Đông về

Chiếc thang

Ống thoát nước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét