Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

NHỮNG BỨC TĨNH VẬT BỘT MÀU

Từ những năm tháng 1984-1991 phiêu bạt, đi đâu có thể vẽ được là bồi giấy và vẽ, những ngày gần Tết không biết đi đâu, lại lôi mấy  bông hoa, chai lọ, nồi, xô, lu vại.... ra vẽ. :)....
Bẵng đi một thời gian khá dài rồi khi thấy lại chúng, những cảm xúc về từng bức từ từ hiện về... dù to hay nhỏ, dù xấu hay đẹp thì nó vẫn là từng viên gạch để làm nên bức tường nghệ thuật cho riêng mình.

Lâu không quay về trang Bột Màu này. nay phải thường xuyên thăm nó thôi. :))))