Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Nguồn sáng.

Cứ mỗi lần đi đến đâu là lại đảo mắt xem có góc cảnh nào có thể thành tranh được là chộp ngay. rồi tối về ngồi nhìn và hình dung trong đầu cách giải quyết trên mặt toan, rồi tìm nguồn sáng cho nó rơi xuống đâu... có khi vẽ xong chưa ưng lại cho nguồn sáng thay đổi theo cảm xúc... cứ thế... và từng bức nó có hơi thở và sức sống của nó.Nắng sớm
Bên nhà


Khoảng trống

Xóm Lò Gốm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét